Anglický jazyk

odborné  aj bežné preklady | korektúry | konverzácie v anglickom jazyku

Preklady

Brožúry, korešpondencia, marketing, žiadosti, dokumenty, študijné podklady, web stránky...
— — —

bežný termín — 9 €/NS
do 24 hodín — 12 €/NS
preklad ihneď — 14 €/NS

Zľavy pri preklade väčšieho objemu textu sú predmetom dohody

Odborné preklady

Ekonomika, právo, medicína, technika, financie, reality, projektová agenda...

— — —

bežný termín — 11 €/NS

do 24 hodín — 13 €/NS
preklad ihneď — 15 €/NS

Zľavy pri preklade väčšieho objemu textu sú predmetom dohody


Korektúry

Korektúry textov ktoré už boli preložené — logická skladba vety, štylistika, gramatika a význam.
— — —

bežný termín — 5 €/NS
do 24 hodín — 7 €/NS
korektúra ihneď — 9 €/NS

Zľavy pri korektúre väčšieho objemu textu sú predmetom dohody

Konverzácie

Hodiny konverzácie v anglickom jazyku na rôzne témy podľa výberu klienta.

— — —

 14,99 €/1h.
variabilné nastavenie počtu hodín,
študijné materiály v cene,
témy podľa výberu klienta,
výučba v priestoroch klienta

Konverzácie


Hodiny konverzácie s English Guru sú určené pre firmy, ktoré od svojich pracovníkov vyžadujú komunikačnú úroveň angličtiny. Na týchto hodinách si klient zdokonalí svoje komunikačné schopnosti a osvojí si aj veľké množstvo novej slovnej zásoby. Klient si môže vybrať hodiny všeobecnej konverzácie, alebo hodiny konverzácie  zameranej na odvetvie, v ktorom pôsobí  — obchodná angličtina. Výučba je vedená tak, aby bol klient schopný novú slovnú zásobu okamžite použiť. Pomocou obchodnej angličtiny si klient zlepší svoj profesionálny prejav a získa sebavedomie na biznis stretnutiach a schôdzkach.

— rozšírenie slovnej zásoby
— široký výber tém podľa požiadaviek klienta
— dynamická konverzácia
— business english
— výučba vedená v priestoroch klienta

(Hodiny konverzácie sú určené pre klientov s určitou znalosťou angličtiny)

O English Guru

English Guru nie je obyčajná prekladateľská firma, ktorých je na trhu niekoľko desiatok. English Guru je značka, za ktorou stojí jediná osoba - Mgr. Kristína Meňovská.

Prekladom a výučbe anglického jazyka sa venujem už od roku 2010 a za ten čas som spolupracovala na mnohých zaujímavých projektoch. Milujem anglický jazyk a anglofónnu kultúru a moja práca je to, čo ma napĺňa a čo robím s radosťou. Tento entuziazmus prinášam aj do svojej práce a klienti sa môžu vždy tešiť na ústretový prístup a kvalitný zákaznícky servis, kde komunikujú priamo s prekladateľom.

Kontakt

mGR. kRISTÍNA mEŇOVSKÁ

Royova 6, 08001 Prešov

e-mail
telefón