Anglický jazyk

odborné aj bežné preklady | korektúry | konverzácie v anglickom jazyku

Bežné preklady


preklad webstránok, žiadostí, životopisov, korešpondencie, abstraktov

Právo a financie


preklady zmlúv, stanov, žalôb a odborných posudkov


Verejné obstarávanie


pracovné podklady pre obstarávanie, preklad samotného projektu

Odborné články


preklady monografií a článkov určených do zahraničných vedeckých časopisov

Marketing a lokalizácia


vysoko kreatívne preklady, ktoré vám pomôžu preraziť (preklad brožúr, prezentácií, katalógov a pod.)

Projekty EÚ a PPP


pri prekladoch sa vyžaduje špecifická terminológia akceptovaná v európskych inštitúciách.

Technika


preklad návodov, technických smerníc a noriem, technickej dokumentácie, manuály

Vinárstvo


preklad produktových katalógov, preklad webstránky, preklad popisov vín, preklad etikiet, preklad e-shopu

Korektúry


korektúry už preložených textov


O English Guru


English Guru nie je obyčajná prekladateľská firma, ktorých je na trhu niekoľko desiatok. English Guru je značka, za ktorou stojí jediná osoba - Mgr. Kristína Meňovská.

Prekladom a výučbe anglického jazyka sa venujem už od roku 2010 a za ten čas som spolupracovala na mnohých zaujímavých projektoch. Milujem anglický jazyk a anglofónnu kultúru a moja práca je to, čo ma napĺňa a čo robím s radosťou. Tento entuziazmus prinášam aj do svojej práce a klienti sa môžu vždy tešiť na ústretový prístup a kvalitný zákaznícky servis, kde komunikujú priamo s prekladateľom.

Popri práci na bežných prekladoch sa venujem aj prekladom projektov financovaných Európskou úniou, kde je potrebná znalosť špecifickej terminológie.


"Milujem anglický jazyk, cestovanie a dobré víno"

Mgr. Kristína Meňovská

Kontakt

mGR. kRISTÍNA mEŇOVSKÁ

Royova 6, 08001 Prešov

e-mail
telefón