FAQ

Čo je normostrana (NS)?

Normostrana nie je ekvivalentom fyzickej strany, ktorú klient pred sebou vidí. Normostrana je štandardizovaná strana, ktorá obsahuje 1800 znakov (vrátane medzier), čo zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat úderov a cca 250 slovám.

Ako rýchlo bude môj preklad vyhotovený?

Klient by mal pri objednávaní prekladu zadať termín vyhotovenia. Štandardná doba na vyhotovenie prekladu je 3 a viac dní, avšak, English Guru ponúka aj expresné termíny vyhotovenia, ktoré je potrebné si dohodnúť vopred. Rýchlosť dodania často závisí aj na objeme prekladaného textu.

Poskytuje English Guru zľavy pri väčšom objeme textov?

Samozrejme. Pri bežnom preklade sa zľava poskytuje na objem textu väčší ako 20 NS, pri odbornom preklade pri objeme 25 NS. Zľava sa viaže na konkrétnu objednávku. To znamená, že sa zľava nedá uplatniť v prípadoch, ak je objem textu rozložený do viacerých objednávok zadaných s určitým časovým odstupom. Výška zľavy závisí od počtu strán.

Je môj text odborný alebo bežný?

Ak si nie ste istý/a, či je Váš text odborný, alebo bežný, pozrite sa do sekcie Služby, kde nájdete popis jednotlivých prekladov. V prípade, ak Váš text vykazuje prvky bežného aj odborného prekladu, alebo ak si nie ste stále istý/a, či je Váš preklad bežný alebo odborný, zašlite ho English Guru na posúdenie.

Ako zašlem môj text?

Je to jednoduché. Text zašlite ako prílohu pomocou Vášho emailu na emailovú adresu info@englishguru.sk