FAQ

FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


ČO JE NORMOSTRANA (NS)?
Normostrana nie je ekvivalentom fyzickej strany, ktorú klient pred sebou vidí. Normostrana je štandardizovaná strana, ktorá obsahuje 1800 znakov (vrátane medzier), čo zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat úderov a cca 250 slovám.

AKO RÝCHLO BUDE PREKLAD VYHOTOVENÝ?

Klient by mal pri objednávaní prekladu zadať termín vyhotovenia. Štandardná doba na vyhotovenie prekladu je 2 a viac dní, avšak, English Guru ponúka aj expresné termíny vyhotovenia, ktoré je potrebné si dohodnúť vopred. Rýchlosť dodania často závisí aj na objeme prekladaného textu. Rada vychádzam klientom v ústrety a preklady v expresných termínoch nie sú problémom.

JE VAŠA CENA ZA PREKLAD KONEČNÁ?
Ceny za preklad uvádzané v cenovej ponuke sú konečné, pretože nie som platiteľom DPH. To je dobrá správa pre všetkých klientov, ktorý síce potrebujú kvalitný preklad, no ceny v agentúre nie sú schopní zaplatiť. Prekladateľ vždy poskytuje nižšie ceny ako agentúra, kde platíte aj sprostredkovateľský poplatok. 

AKÁ JE VAŠA KVALIFIKÁCIA?

S prekladmi a výučbou som začala v roku 2010 v jazykových školách a prekladateľských agentúrach v Prešove, Košiciach a Bratislave popri štúdiu anglického jazyka na vysokej škole, takže dôverne poznám procesy a štýl práce prekladateľských agentúr. Vďaka týmto neoceniteľným skúsenostiam a červenému diplomu z vysokoškolského štúdia som sa rozhodla otvoriť si svoju živnosť na preklady a tlmočenie v roku 2015. Odvtedy som spolupracovala na niekoľkých zaujímavých projektoch (pozrite si sekciu Referencie) a nabrala skúsenosti z oblasti právnych, marketingových, finančných a technických prekladov.

POSKYTUJETE ZĽAVY PRI VÄČŠOM OBJEME TEXTOV?

Samozrejme. Pri bežnom preklade sa zľava poskytuje na objem textu väčší ako 20 NS, pri odbornom preklade pri objeme 25 NS. Zľava sa viaže na konkrétnu objednávku. To znamená, že sa zľava nedá uplatniť v prípadoch, ak je objem textu rozložený do viacerých objednávok zadaných s určitým časovým odstupom. Výška zľavy závisí od počtu strán.