Korektúry


Pri korektúrach už preložených textov sa kontroluje logická skladba vety, štylistika, gramatika a celkový význam textu, teda aj použitie vhodných výrazov (čo sú najbežnejšie odstraňované chyby). Text musí v angličtine znieť prirodzene a plynulo, čo je pri lacnom preklade problém (väčšinu textu na preklad opravujem po nekvalitnom prekladateľovi). Ak si chcete byť 100 % istý kvalitou textu, ktorý chcete publikovať alebo sa ním prezentovať pred klientmi, korektúra je tou správnou voľbou. Korektúra písaného textu sa odporúča aj vtedy, ak text priamo formulujete v anglickom jazyku.