Marketingový preklad a lokalizácia


Kreatívna a chytľavá marketingová kampaň je základom úspechu každého produktu či služby. Ako však preniesť tieto kvality aj do prekladu? Prekladateľ marketingových kampaní sa musí nielen vyznať v anglickom jazyku, ale mať aj odsledované, aké slovné formulácie a frázy „predávajú“ na cieľovom trhu (tzv. lokalizácia alebo transkreácia prekladu, pri ktorej je potrebné poznať aj nuansy a špecifiká cieľového trhu). V niektorých prípadoch si transkreácia (ako už z názvu vyplýva) vyžaduje radikálnu zmenu prekladaného textu, kde prekladateľ text prispôsobí cieľovému publiku pri zachovaní želanej emócie. Ak ste si na svojej marketingovej kampani dali záležať, určite nehľadajte lacný preklad ale zverte sa do rúk odborníka na preklady do anglického jazyka. Kvalitný preklad marketingovej kampane vám pomôže preraziť aj na zahraničný trh.

NAJčASTEJšIE TYPY PREKLADOV:
  • preklad marketingovej kampane
  • preklad brožúr
  • preklad webstránky
  • preklad propagačných materiálov
  • preklad prezentácií
  • preklad katalógov
  • preklad kozmetických produktov
  • preklad beauty produktov