Preklady odborných článkov pre vysoké školy


S expanziou slovenskej vedy a vedcov do zahraničia prirodzene rastie potreba prekladov vedeckých článkov do angličtiny. Avšak, stáva sa, že rozpočet projektu (či už ide o projekt VEGA, KEGA, príp. granty SAV) nedokáže pokryť náklady na preklad a tak text putuje k lacnému prekladateľovi. V takomto prípade hrozí, že zahraničný časopis vedecký článok vráti s tým, že úroveň angličtiny je slabá a teda je potrebné článok preložiť do angličtiny kvalitne (teda ešte raz), prípadne je potrebná korektúra anglického jazyka. Nenechajte sa nachytať na lacný preklad do angličtiny a zverte sa do rúk odborníka. Na prekladoch odborných článkov do angličtiny spolupracujem s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove a aj Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. S týmito univerzitami som spolupracovala aj na prekladoch monografií do angličtiny (prof. Pavelka a Ing. Šofranková, PhD z Prešovskej univerzity). Kvalitný preklad do angličtiny je to, čo vás môže dostať na mapu svetovej vedy a posunúť váš výskum vpred.

NAJčASTEJšIE TYPY PREKLADOV:
  • preklad abstraktu
  • preklad monografií
  • príspevky do odborných časopisov
  • preklad komunikácie medzi inštitúciami