Právne a finančné preklady


Pri preklade zmlúv rozhoduje aj ten najmenší detail. Vypracovanie zmlúv vždy zveríme do rúk právneho poradcu, pretože vieme, že len takto si zaručíme kvalitu výsledného textu. Čo však s prekladom? Kvalitný preklad zmluvy je rovnako dôležitý ako kvalitne vypracovaný originál. Aj tá najmenšia chyba môže znamenať katastrofálne následky. Právne preklady do angličtiny by mali byť zverené odborníkovi, pretože na rozdiel od bežného prekladu právny preklad nezvládne len tak hocikto. Použitie odbornej terminológie v súlade s legislatívou cieľovej krajiny a záväzok mlčanlivosti o citlivých údajoch sú samozrejmosťou.


Preklad finančných dokumentov, rovnako ako právnych, si vyžaduje mimoriadnu precíznosť a odbornosť, najmä ak ide o preklad audítorskej správy, výročnej správy, uzávierky alebo finančných výkazov. Ak sú koncepty ako profesionalita a rýchlosť nosnými piliermi vašej spoločnosti, potom určite zverte svoje finančné dokumenty na preklad odborníkovi v danej oblasti.

Najčastejšie Typy prekladov:
 • preklady zmlúv
 • poistné podmienky
 • certifikáty
 • hlásenia poistných udalostí
 • verejné obchodné podmienky
 • preklad GDPR
 • stanovy zväzov a občianskych združení
 • finančné závierky
 • preklady výkazov a etických kódexov
 • preklady pracovných zmlúv
 • znalecké posudky
 • preklady právnych analýz a vyjadrení
 • preklad audítorskej správy
 • preklad  výročnej správy 
 • preklad uzávierky a finančných výkazov