Preklady verejných obstarávaní


Sú situácie, kedy výzva na verejné obstarávanie musí byť preložená do angličtiny (či už ide o cezhraničné projekty alebo projekty financované z fondov EÚ). Je prirodzené, že vo verejnom obstarávaní hrajú dôležitú úlohu dve veci, a to čas / rýchlosť dodania a cena. Z tohto dôvodu sa stáva, že preklad vysúťaží agentúra s najnižšou cenou, ktorá preklad posunie ďalej samostatnému „prekladateľovi“, ktorý poskytne tento lacný preklad. Väčšinou však ide o študenta alebo neskúseného prekladateľa, ktorý je ochotný za takúto nízku cenu síce podať svoj najlepší výkon, no kvalita zaostáva. Zverte preklad výzvy na verejné obstarávanie kvalitnému prekladateľovi so skúsenosťami so špecifickou terminológiou a vyhnite sa problémom. Kľúčom k úspechu pri získavaní financovania projektu z fondov Európskej únie je poznať správnu terminológiu, či už v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Najčastejšie Typy prekladov:
  • preklad projektovej dokumentácie 
  • preklad úradných vyjadrení a povolení
  • preklad certifikátov spôsobilosti