Preklady projektov financovaných EÚ a PPP projektov


Jedným z hlavných problémov pri žiadaní o udelenie grantov z fondov Európskej únie je aj chabá kvalita prekladu projektu do angličtiny. Ak už investujete svoj čas a financie do vypracovania projektu, určite nešetrite na jeho preklade. Nech je projekt akokoľvek kvalitný alebo nápaditý, nesprávny preklad môže vaše úsilie zmariť. Kľúčom k úspechu pri získavaní financovania projektu z fondov Európskej únie je poznať správnu terminológiu, či už v slovenskom alebo anglickom jazyku. Zverte preklad projektu kvalitnému prekladateľovi so skúsenosťami so špecifickou terminológiou a vyhnite sa problémom.

NAJčASTEJšIE TYPY PREKLADOV:
  • preklad projektovej dokumentácie
  • preklad úradných vyjadrení a povolení
  • preklad certifikátov spôsobilosti